Ненаставно особље

Радно место Име и презиме

Директор

ДАНИЈЕЛА СТРАХИНИЋ

Стручни сарадник, педагог

ГОРДАНА СТАМЕНКОВИЋ

Стручни сарадник, библиотекар

ДРАГАНА КРЕСОВИЋ

Секретар

ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ

Шеф рачуноводства

МАРИНА МЛЕДЕНОВИЋ

Благајник

ИВАНА МОМЧИЛОВИЋ

Домар

ГОРАН ДИНИЋ

Сервирка

ДИВНА МИЛОШЕВИЋ

Куварица

СЕНКА МИЉАИЋ

Чистачица

СЛАВИЦА ЋИРИЋ

Чистачица

САЊА ДИНЧИЋ

Чистачица

СНЕЖАНА ЋИРИЋ

Чистачица

ОЛИВЕРА ЦРЊА

Чистачица

Драгана Јаначковић

Чистачица

ЗОРКА ВУЧЕМИЛОВИЋ ШИМУНОВИЋ

Чистачица

ЈАСМИНКА МИЛАДИНОВИЋ

Чистачица

ВЕСНА ЛАЗИЋ

Чистачица

ГОРДАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ

Чистачица

ЂУРЂИЦА МАРТИНОВИЋ ДРАЖИЋ

Ви сте овде: Home ОСОБЉЕ НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ