Виши разреди

Виши разреди

 

Српски језик

Зорица Мича

Оливера Дамјановић

Драгана Кресовић

Страни језици

Татјана Ћосић – Енглески језик

Светлана Перовић - Енглески језик

 

Адријана Алексић - Енглески језик

 

 Соња Богуновић – Немачки језик

 

Сања Кандолф – Руски језик

 

Ликовна култура

 

 Ана Гемаљевић

 

Музичка култура

Ана Симоновић

Историја

Гордана Стојић

Географија

Маријана Петровић Мурић

Срђан Протић

Физика   Јасна Цветковић

Математика

Гордана Цвркотић

Наташа Јованчић

Кристина Цакић

Биологија

Бранкица Милошевић

Хемија

Љиљана Златковић

Техника и технологија

Лидија Крсмановић

Јасмина Станојевић

Јасна Цветковић

Информатика и рачунарство

 

Лидија Крсмановић

 

Наташа Јованчић

 

Гордана Цвркотић

 

Физичко и здравствено васпитање

 

 Владимир Петровић

 

Богдан Обрадовић – Обавезна физичка активности

 

Ана Симоновић - Хор и оркестар

Изборна настава

Ивана Антонијевић – Верска настава

 

Драгана Aврамовић – Верска настава

 

Мирослав Радовановић– Верска настава

Гордана Стојић– Грађанско васпитање

 

 Ана Симоновић - Грађанско васпитање

 

Адријана Алексић – Грађанско васпитање

 

Драгана Kресовић – Грађанско васпитање

 

Слободне наставне активности

 

Бранкица Mилошевић - Чувари природе

 

Ана Гемаљевић – Уметност

 

Гордана Стојић – Филозофија са децом

 

Зорица Мича – Животне вештине

 

Јасмина Станојевић – Предузетништво

 

Богдан Обрадовић - Вежбањем до здравља

 

Драгана Кресовић - Медијска писменост

 

Ви сте овде: Home ОСОБЉЕ НАСТАВНО ОСОБЉЕ Виши разреди