Школа данас

ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

Занимљива, динамична и подстицајна атмосфера за рад у школи усмерава ученике, наставнике и родитеље у правцу напредовања у постигнућу и сазнавању.

Добри међуљудски односи, толеранција и подршка, основна су претпоставка добре сарадње на свим нивоима.

ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

Залажемо се да у наредне три године постанемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава осмишљена тако да одговара интересовањима и потребама ученика, наставника и родитеља. Квалитетни планови активности и савремени приступи процесу учења довешће нас до бољих резултата и задовољства у процесу сазнавања.

Врата наше школе остају широм отворена за све људе добре воље,који су спремни да понуде идеје, средства или да учествују у заједничком раду  и дружењу.

СМЕНЕ

Школа ради у две смене које се седмично мењају. Прва смена је од 8,00 часова, а друга од 14,00.Ученици првог,  другог  , трећег  и четвртог разреда  имају часове у фиксно преподневној смени.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

У данашњим условима школа организује активности и мимо наставе у класичном смислу, продужени боравак, као облик организовања активности за поједине васпитне групе. Продужени боравак мора бити место за развој интелектуалних, моралних и креативних способности. Основни смисао је како најрационалније организовати време после редовних часова у школи. Време мора бити подељено на: учење, вежбање, одмор, рекреацију и разноврсне активности. Све то треба да се одвија без стресова и конфликата.

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ

- Три страна језика / енглески, руски, немачки /;

- медијатека са савременим наставним средствима;

- библиотека са преко 23 000 књига;

- добро опремљен центар за информатику;

- школски лист "Будућност" стар 50 година.

 

НАШЕ СНАГЕ

- позитивна атмосфера у школи;

- вредни и пожртвовани професори спремни да помогну млађим колегама ,

- наставници - ентузиjасти који се труде да се приближе ученицима и приволе их на рад;

- сјајни, амбициозни и вредни ученици, сарадња са њима ;

- добра организација рада школе;

- организован друштвени живот ученика;

- стално настојање да се школа и рад унапреде;

- мали број ученика у одељењу што омогућава индивидуални рад ;

- отворен однос према колегама и директору;

- одлични резултати на такмичењима;

- успешан рад са мешовитом структуром ученика / ромска, домска деца.../

- педагошко-психолошка служба помаже у раду са децом и у конфликтним ситуацијама;

-доста времена се посвећује ученицима/ позориште, биоскоп, приредбе,такмичења/

Ви сте овде: Home О ШКОЛИ Школа данас